Map

Restaurant Marina lociran je na samom biseru Jadranskog mora, na otoku Sv. Klement (Pakleni otoci) ispred Grada Hvara.

Nalazi se neposredno uz ACI marinu Palmižana u uvali Palmižana, na sjeverno-istočnom dijelu otoka koja je dobro zaštićena od svih vjetrova.


Prikaži Marina – Palmižana na većoj karti